Kamu kuruluşlarına, özel sektör şirketlerinin yönetimlerine ve çalışanlarına yönelik hizmetler 

Organizasyonel gelişim, strateji geliştirme, değişim yönetimi, liderlik becerileri geliştirme, kurum kültürü oluşturma, yatırım ve finans alanında etkin yönetim organizasyonu, araştırma geliştirme, stratejik yönetim danışmanlığı
Organizasyonel Gelişim
Organizasyonel Gelişim, bir kuruluşta gerçekleşen değişim süreçlerinde hedef temelli bir yaklaşımı ifade eder. Değişimin, sürdürülebilir hedefleri göz önünde tutarak hedef odaklı olması gerekir....
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme, kamu ve özel sektör kuruluşları ile şirketlerin, değişken piyasa şartlarında, hedeflerine ulaşabilmeleri için doğru stratejileri geliştirmeleri için gerekli yaklaşımı ifade eder....
Değişim ve Dönüşüm Yönetimi
Değişim ve Dönüşüm Yönetimi, firmalar ve kuruluşlar için her zaman en zor yönetilebilen olgulardan biri olmuştur. Değişimin kuruluş genelinde kabul görebilmesi için çeşitli stratejilerin uygulanması gereklidir....
Yatırım ve Finans Danışmanlığı
Firmalar için uzun vadeli sürdürülebilir modern finans stratejileri, analitik verilerle desteklenen verimli yatırımlar ve kuruluş yönetimi tarafından uygulanan hızlı karar alma yöntemleri ile sağlanabilir....
Yönetim Danışmanlığı
Amacımız, evrensel nitelikte ve gelişen çağa göre zamanla değişen ve şekillenen yönetim ilkelerinin şirketlere kazandırılmasını sağlamaktır. Şirketlerinizde ve kurumlarınızda sürekli gündemde tutulması gereken ama çoğu zaman iş yoğunluğundan ve değişen önceliklerden ertelenen değişim kararlarınızı hızla almanızı kolaylaştırmak istiyoruz.
Yatırım ve Finans alanında etkin yönetim örgütlenmesi
Finans risklerinizi en aza indirmek ve doğru zamanda borçlanmayı sağlamak, bir şirketin veya kuruluşun faaliyetlerini sürdürebilmesi için önem arz eder. Sürdürülebilir bir finans yapısı kurmak ve yatırımlarınızı daha güvenli hale getirebilmek için kuruluş dışından fikir almak daha verimli ve hızlı bir çözüm sunar.
Kurum Kültürü Yaratma
Bir kurumun kültürü, kuruluşundan itibaren yer alan kişilerin değerleri, çevrenin, yönetim ve ticari ilkelerin harmanlanmasıyla oluşur. Değişen şartlar, var olan kurum kültürünün değişimini ve olumlu yönde gelişmesini gerektirir. Kurum kültürünü değişen şartlara uyumlandırmak için katkı sağlayabiliriz.
İnovasyon, Araştırma ve Geliştirme Alanında Destek
Gelişen ticari şartlar ve rakiplerdeki teknolojik atılımlar, üretimde ve sunulan hizmetlerde acilen farklılaşmayı gerektirir. İnovasyon, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sürdürülebilir bir duruma getirebilmeniz ve sunduğunuz ürün veya hizmetlerde rakiplerinizin önüne geçebilmeniz için yardım edebiliriz.
Telefon / E-posta :
0 (312) 502 7366
info@scalastrateji.com.tr
Adres :
Regnum Sky Tower
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:57, Kat:4 No: 7
Çankaya‐Ankara, TURKEY
Çalışma Saatleri :
09:00-18:00
Bu websitesi Webservis Sitesi Kur ile oluşturulmuştur.