Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme, kamu ve özel sektör kuruluşları ile şirketlerin, değişken piyasa şartlarında hedeflerine ulaşabilmeleri için doğru stratejileri geliştirmeleri için gerekli yaklaşımı ifade eder.

Bir kurumun veya şirketin, uzun vadeli hedefleri, diğer bir değişle stratejik hedefleri, ancak stratejik planlama ile ortaya çıkabilir.

Stratejik hedefleri bulunmayan kuruluşlar, yatırım kararı almakta zorlanır, finansmanda zorluk ve büyüme konusunda sorunlar yaşayabilir.

Stratejik planlama süreçleri zor ve zahmetlidir.

Yeni hedef ve planlama sürecinde iç paydaş ve dış paydaşlarla sürecin doğru strateji ile yönetilmesi gerekir. Aksi halde direnç ortaya çıkar.

Önemli olan değişime karşı koymadan iç ve dış paydaşları değişim stratejisinin destekleyici unsuru kılmaktır.

Scala Strateji olarak hedefimiz, Strateji Geliştirme ve Uygulama konusunda, kuruluşlara yardım etmek ve hedeflere ulaşılmasını mümkün kılmaktır.

 
Telefon / E-posta :
0 (312) 502 7366
info@scalastrateji.com.tr
Adres :
Regnum Sky Tower
Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı No:57, Kat:4 No: 7
Çankaya‐Ankara, TURKEY
Çalışma Saatleri :
09:00-18:00